RSC

RSCresponsabilitat social corporativa

A Centre Verd definim el marc d’actuació i compromisos en matèria de desenvolupament sostenible d’acord amb les directrius establertes per la política de responsabilitat social del grup Simetría. La nostra finalitat és orientar l’activitat empresarial cap a un model de gestió ètic i responsable, capaç d’assolir els objectius estratègics definits, així com la viabilitat, el creixement i la capacitat de generar valor als nostres grups d’interès.

Per això, els nostres principals compromisos són:

  • Compromís ètic: aplicant les millors pràctiques de govern corporatiu, transparència i desenvolupament responsable i sostenible.
  • Compromís social: respectant i promovent els drets humans fonamentals, així com la igualtat i la diversitat, en el desenvolupament de les nostres activitats.
  • • Compromís ambiental: portant a terme un acompliment mediambiental basat en la preservació i la conservació, parant una atenció especial a la lluita i adaptació contra el canvi climàtic.

¿Voleu saber més sobre nostra Responsabilitat Social Corporativa?