QUALITAT I PREVENCIÓ

QUALITAT I PREVENCIÓ el compromís de Centre Verd

Centre Verd, en la seva orientació a oferir serveis de jardineria totalment sostenibles i destinats a la cura del medi ambient, aplica estratègies que inclouen l’optimització de processos, un enfocament centrat en la gestió i un pensament disciplinat amb l’objectiu de la millora contínua i optimització dels serveis oferts al client. Per això, Centre Verd és avaluat anualment i certificat per entitats com AENOR, un element diferenciador que millora la imatge dels serveis oferts i que genera confiança entre els clients.


Entre les certificacions actuals comptem amb:

  • Certificació ISO 9001 del sistema de gestió de qualitat
  • Certificació ISO 14001 del sistema de gestió ambiental
  • Certificació 166.001 del sistema de gestió d’R+D+I

A Centre Verd, l’objectiu de reduir l’impacte i la contaminació derivada de les nostres activitats està molt interioritzat tant a l’empresa com a la plantilla, de manera que s’apliquen tot tipus de mesures per controlar i reduir la petjada de carboni i els residus generats durant la nostra tasca.A més, l’aposta pels vehicles i maquinària elèctrica, juntament amb les mesures de conducció eficient, permeten reduir les emissions de la petjada de carboni. D’aquesta manera any rere any Centre Verd obté el Segell Calculo i Redueixo Gasos amb Efecte d’Hivernacle del Ministeri de Transició Ecològica a través de l’entitat EQA.

A part de les certificacions anteriors, a Centre Verd ens preocupem per tenir sempre actualitzades les autoritzacions que ens permeten prestar serveis amb total garantia, per això comptem amb:

– Autorització per al transport de residus no perillosos.

– Inscripció al ROPO.

– Autorització per expedir passaports fitosanitaris RP i importació de planta ornamental.

– Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades del sector de la construcció.

– Inscripció en la categoria toxicològica màxima per a la manipulació de productes plaguicides.

– Autorització per portar a terme tractaments fitosanitaris contra el morrut roig de la palmera.

– Classificació empresarial.

– Autorització per recollir i transportar material vegetal.

POLÍTICA DE GESTIÓ INTEGRADA

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS un compromís patrimonial

La nostra empresa compta amb un departament de prevenció amb tècnics altament qualificats que apliquen plans de gestió en la prevenció de riscos laborals i desenvolupen accions formatives en aquesta matèria. Centre Verd ha certificat el seu sistema de Gestió de Seguretat i Salut Laboral amb BUREAU VERITAS segons la normativa ISO 45001:2018.